4. Sınıflar 3. Ünite Konu Tarama Testi 3

SORU 1:

● “Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.”
● “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”
● “Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin...”

Hangisi, yukarıdaki hadislerde vurgulanan davranışlardan biri değildir?