Çarşamba, Mayıs 22, 2024
Eğitim Haberleri

MEB’den ‘İdari İzin’ Konusunda Yeni Yazı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16833931-903.99-21659893 03.03.2021
Konu : COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) 01.03.2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
b) 25.08.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
c) Bakanlık Makamının 27.08.2020 tarihli ve 16833931-20-E.11488412 sayılı Onayı.

Bilindiği üzere 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilgi (a) Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde 02.03.2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacakları bildirilmiştir.

Diğer taraftan, 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilgi (b) Genelge 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilgi (a) Genelge ile yürürlükten kaldırıldığından ilgi (c) onay ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar” da yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Ömer İNAN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım
-Merkez Teşkilatı Birimlerine
-81 İl Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlükleri)