Çarşamba, Mayıs 22, 2024
KUR'AN-I KERİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kur’an-ı Kerim’in Tanımı

“Kur’an” kelimesi sözlük anlamı açısından Arapça “karae” fiilinden türetilen bir mastar olup Allah’ın son kitabına özel ad olmuştur.

“Okumak”  anlamına gelmektedir. Bunun yanında Kur’an isminin, toplayıp bir araya getirmek, iki şeyi birbirine yaklaştırmak gibi anlamlar taşıdığı ya da hiçbir kelimeden türemediği, Hz. Muhammed’e indirilen kitabın özel adı olduğu da söylenmiştir.

Allah’ın insanlara yol göstermek amacıyla indirdiği vahiy olan Kur’an-ı Kerim’i farklı şekillerde tanımlamak mümkündür. Onun bütün özelliklerini tek bir tarifle ifade etmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple onun belli başlı özelliklerini ortaya koyan şu tanım meşhurdur: “Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Resûlullah’a (s.a.) vahiy yoluyla indirilen, ondan bize kadar kuşaktan kuşağa, hiçbir değişiklik ya da şüphe olmaksızın aktarılan (mütevatir), Mushaflarda yazılı olan, okunması ile ibadet yapılan, mucizevî, özlü ve evrensel kitabın adıdır.”

Kaynak : MEB Ortaöğretim 9. Sınıf K.Kerim Ders Kitabı