Pazartesi, Temmuz 22, 2024
KUR'AN-I KERİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kur’an-ı Kerim’in En Temel Özellikleri

a) Kuran-ı Kerim, indirildiği zamandan bu güne kadar en küçük bir değişikliğe uğramadan ulaşmıştır. Bununla ilgili Kuran-ı Kerim ayeti şöyledir: ”Kur’anı biz indirdik,biz koruyacağız.” (Hicr,9)

b) Kuran-ı Kerim bütün zamanlara ve bütün dünya coğrafyasına gönderilmiştir.

c) Kuran-ı Kerim peyderpey ayet ayet 23 yılda tamamlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in bu şekilde inişi kolayca anlaşılması için en iyi yoldur.

d) Kuran-ı Kerim’in kendisi bir mucizedir, benzeri bir ayetin veya surenin ortaya konulması mümkün değildir.

 

Kuran-ı Kerim’in özellikleri madde madde

1. İndiği günden beri tek harfi dahi değişmeyen ilahi kitaptır.
2. İnsanların mutluluğu ve huzuru için gereken her türlü kuralı içermektedir.
3. Ayet ayet ve sure sure indirilmiştir.
4. Lafzı (metni) ve anlamı bakımından mucize olan bir kitaptır.
5. Dili Arapça’dır. Okunuşu ibadet olan ilahi bir kitaptır.
6. 114 sure, 6000 küsur ayetten oluşur.
7. Kolaylıkla ezberlenir.
8. Kıyamete kadar geçerli olan tek kitaptır.
9. Bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.