Pazartesi, Temmuz 22, 2024
KUR'AN-I KERİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni

  • Kur’an-ı Kerim, Ayet ve surelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ayet ; sureleri meydana getiren kısa cümlecik,cümle yada cümlelerin bir araya gelmesiyle oluşan Allah (c.c.) kelamıdır.
  • Sure ise Kur’an’ın küçük yada büyük 114 bölümünden her birine verilen addır. Ayetlerin bir araya gelmesiyle oluşur.
  • Hz. Muhammed’in peygamberliğinin on üç yılı Mekke’de, on yılı da Medine’de geçtiği için ayet ve surelerin bir kısmı Mekke’de diğer kısmı ise Medine’de nazil olmuştur. Bu nedenle Mekke’de nazil olan surelere Mekki Sureler,Medinede nazil olanlara ise Medeni Sureler adı verilir.
  • Mekki sureler, Medeni surelerden daha kısadır.İlk sure Fatiha suresidir.Son sureler ise Tevbe(Berae),Maide ve Nas sureleridir.En uzun sure 286 ayetten oluşan Bakara suresidir.Bakara suresi aynı zaman da Medine’de ilk nazil olan suredir.Kur’an’ın en kısa suresi üç ayetten oluşan Kevser suresidir.Tevbe suresi Kur’an’da “besmele” ile başlamayan tek suredir.
  • İlk inen ayetler ; Alak suresinin ilk beş ayeti, son inen ayetler ise Bakara suresi 281.ayet,Nisa suresi 177.ayet,Tevbe suresi 129.ayet ve Maide suresi 3.ayettir.En uzun ayet ise borçlanma ayeti olarak bilinen Bakara suresi 282.ayettir.
  • Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet bulunmaktadır.Kur’an’ın her yirmi sayfasına bir ‘cüz’ denilmektedir.Kur’an’da toplam olarak 30 cüz bulunmaktadır
  • İç düzeni Cebrail (a.s.) tarafından peygamberimize bildirilen Kur’an’ın,son on suresine namazlarda,kısa oluşları nedeniyle çok okunmalarından dolayı namaz sureleri adı verilmektedir.