Çarşamba, Haziran 19, 2024
KUR'AN-I KERİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kur’an-ı Kerim’in Diğer Kitaplardan Farkı

Hz. Peygamber’e Cebrail aracılığıyla Arapça olarak indirilen Kur’an’ın, onu diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan başlıca özellikleri şunlardır:

a. O, Peygamberimize, diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre ayet ve sureler hâlinde indirilmiştir.

b. Kur’an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilâhî kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.

c. Kur’an, zamanımıza kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gel miş olup kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

d. Kur’an’ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak niteliktedir.

e. Kur’an’ın üstün özelliklerinden biri de kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitap için söz konusu olmamıştır.

Kaynak : MEB Ortaöğretim 9. Sınıf K.Kerim Ders Kitabı